2010, ഫെബ്രുവരി 20, ശനിയാഴ്‌ച

വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍

5 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. തിന്മയുടെ ജനറേറ്ററില്‍നിന്ന് കേന്ദ്രം തൊട്ട് താഴോട്ട് ഇങ്ങുവരെ ആവിശ്യത്തിലധികം ട്രാന്‍സ്ഫോമറുകളുമായി സര്‍ക്യൂട്ടുകള്‍ ഒരു പാടുണ്ട്.

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  2. കഴിക്കുന്നവന് ഇടതു ഭാഗത്തുള്ളത്, വ്വിളംബുന്നവന് “വലതു“ഭാഗത്താണ്.

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  3. അതൊരു ഒബ്സര്‍വേഷനാണു ഉണ്ണിനമ്പൂരീ..ഒരു മാവോ സൂക്തം പോലെയുണ്ട്. മാവോ നമ്പൂരിയായിരുന്നെങ്കില്‍ ചൈനീസില്‍ ഇങ്ങനെത്തന്നെ പറഞ്ഞേനേ..!

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ